Store stærke dyr bliver ædt af de små og hurtige….sigende metafor men ikke helt korrekt, Det vi ser er snarere at de klassiske organisationer “Maskinerne” i samfundet kæmper mod nye “livsformer” og maskinerne taber…

Det har mange organisationer opdaget og de kaster sig over AGILE metoder i innovationsafdelinger og IT for at assimilere livsformernes adfærd, men de forbliver maskiner og AGILE teams bliver fremmedlegemer eller i bedste fald kæledyr i organisationerne. De taber fortsat.

Rigide Governance krav, et ensidigt PROFIT fokus og hierarkisk stabsledelse indkapsler og kvæler det nye. Kulturen kan ikke rumme det nye.

Det er der også mange der har opdaget. De forsøger derfor nu at assimilere AGILE metoder og redskaber til hele organisationen, de kalder det SAFE. Men de vil også fejle. AGILITET er en livsform ikke en procesoptimerende maskindel.

AGILITET opstår kun i en kultur, der sætter “livsformer” over “maskiner”.

Der er 2 steder i organisationen hvor kulturforandringen bør komme fra - menneskene i frontlinjen og i topledelsen.

At opnå AGILITET i frontlinjen - dvs. salg og service operationen er som at give sin organisation INSTINKT og adfærd - noget der kendetegner levende væsener. Det er det der gør det muligt for omverdenen at forholde sig til jer autentisk, didaktisk og involverende. 

At plante AGILITET i resten af dyret er en proces, hvor hjernen - topledelsen - skal nå til en ny dyb og smertelig erkendelse - noget der rykker så fundamentalt i dem at det kræver at de udvikler deres bevidsthed. De skal indse at hierarkiet har udlevet sin rolle og at deres priviligerede placering i toppen, som helt sikkert har været svær at opnå, ikke kan fastholdes med det samme indhold og i den samme form som den havde da de blev lokket derop.

Erkendelsen er at de ikke skal kontrollere og lede nogen mere. De skal lære deres mellemledere ikke at kontrollere og lede mere, ja måske skal de endda sige farvel til mange af dem. De skal fjerne statussymbolerne omkring dem og hierarkierne under dem. I stedet skal de bruge tiden på at fremfinde de naturlige celler i organisationen og vække dem til live. Det gør de ved at give dem ansvar, indflydelse og livskraft i et effektivt netværk af celler som sammen skaber et formål i bevægelse. En ægte agilitet overfor det ukendte der kommer væltende ind.......

Skal jeg absolut gøre noget nu? kan jeg ikke bare digitalisere lidt mere og skære lidt mere i organisationen? 

Spørg dig selv om dette:

Hvad har den næste dygtige medarbejder mon mest lyst til?

  1. at arbejde et sted hvor han kan bidrage med hele sin person og indgå i en levende organisation med et evolutionært mål som han påvirker og som er større end PROFIT eller... 
  2. vil han være et nyt velsmurt tandhjul i en maskine som han måske om mange år kan få lov at køre? 

OG….

Hvad har den næste kunde mon mest lyst til når han skal have jeres Coca Cola? 

  1. En sludder med en levende kioskmand han kan få en ægte relation til eller 
  2. et potentielt slagsmål med en poleret Vending Machine der kan spare ham et par minutter når den virker?

Comment